Υποκατάστημα Αθηνών
Ιερά Οδός 117, Αθήνα

Tμήμα Πωλήσεων
210 34.72.077

Ωρες Λειτουργίας : 7.00-14.30
Δευτέρα έως Παρασκευή

Πώληση ΜΟΝΟ ΧονδρικήΈδρα - Εργοστάσιο
Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής

Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 55.53.099

FAX
210 55.53.069

Email
info@panchart.gr